menu
:: Strona główna
:: Projekt badawczy
:: Korzyści dla regionu
:: Współpraca z biznesem
:: Najważniejsze stypendia
:: Dorobek naukowy
:: Kontakt
:: English

Ostatecznym celem mojej współpracy z Optopol SA jest komercyjne wdrożenie proponowanych przeze mnie sposobów analizy siatkówki oka człowieka pod postacią m.in. map refleksyjności do wszystkich tomografów optycznych firmy Optopol SA na całym świecie. W moich badaniach bardzo blisko współpracuje z biurem Badawczo-Rozwojowym Optopol SA w Toruniu. Przyczynia się to do podniesienia poziomu innowacji, potencjału naukowo-badawczego i edukacyjnego naszego regionu. Stanowi również stymulacje dla Zespołu Fizyki Medycznej UMK w Toruniu do dalszych prac nad nowymi rozwiązaniami z zakresu obrazowania biomedycznego.

Współpracuje z Optopol SA od 2005 roku. W ramach naszej kooperacji m.in.: 1) przeprowadziłem niezbędne badania kliniczne, które umożliwiły wprowadzenie na rynek polskiego tomografu optycznego SOCT Copernicus, który był pierwszym tego typu komercyjnym urządzeniem na świecie, 2) rozwijałem nowe sposoby analizy obrazów SOCT, 3) publikowałem wspólne prace naukowe, 4) prowadziłem obszerne cykle wykładów i kursów na temat diagnostyki chorób siatkówki i wykorzystania SOCT w okulistyce w największych miastach Polski (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Toruniu) dla lekarzy okulistów.