menu
:: Strona główna
:: Projekt badawczy
:: Korzyści dla regionu
:: Współpraca z biznesem
:: Najważniejsze stypendia
:: Dorobek naukowy
:: Kontakt
:: English

Moja praca doktorska rozwija zagadnienia fizyki medycznej oraz komercyjnego zastosowania fizyki, które to dziedziny zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji znajdują się w obszarze przyszłościowym dla gospodarki naszego regionu (2.1. Jednostki naukowo-badawcze realizatorem oczekiwań przedsiębiorstw oraz kreatorem nowych produktów). Swoją pracą, pomysłami i ideami technicznymi wspieram rozwój Biura Badawczo-Rozwojowego (BBR) Optopol SA w Toruniu, z którym współpracuję od momentu jego powstania. Bez tej kooperacji niemożliwe byłoby wdrożenie i komercjalizacja badan BBR (2.2. Ścisła kooperacja nauki, sektora B+R z przedsiębiorcami w obszarze kreowania celów rynkowych).

Moja praca przyczynia się do rozwoju interdyscyplinarnych laboratoriów badawczych dostępnych takze dla podmiotów gospodarczych oraz pomaga identyfikować potrzeby rynkowe co ukierunkowuje prowadzone badania. Od 2005 roku blisko współpracuje także z Zespołem Fizyki Medycznej UMK nad udoskonaleniem obrazowania biomedycznego.

Prowadzone przeze mnie badania przyczyniają się do wspierania marki innowacyjnej, która identyfikowana jest na całym świecie z naszym regionem tj. zastosowaniem najnowszych osiągnięć fizyki i optyki w obrazowaniu biomedycznym. Wyniki mojej pracy miałem okazje prezentować na najbardziej prestiżowych konferencjach na całym świecie, w tym kilkukrotnie w USA. Moja dotychczasowa współpraca z Zespołem Fizyki Medycznej oraz firmą Optopol SA zaowocowała wprowadzeniem na rynek pierwszego na świecie spektralnego tomografu optycznego. Nowe sposoby analizy obrazowania SOCT, które rozwijam w swojej pracy doktorskiej przyczynią się do podtrzymania wartości tej marki (1.3. Wspieranie innowacyjności w ważnych gospodarczo obszarach produkcji).

Wdrożenie przedsięwzięć, które realizuje we współpracy z BBR Optopol SA w Toruniu do światowej gospodarki może pomóc w promocji ofert inwestycyjnych naszego regionu (1.5. Sprawny system pozyskiwania inwestorów z sektora high-tech).