menu
:: Strona główna
:: Projekt badawczy
:: Korzyści dla regionu
:: Współpraca z biznesem
:: Najważniejsze stypendia
:: Dorobek naukowy
:: Kontakt
:: English

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studiował również w University of Oxford, Imperial College London oraz Harvard University.

Specjalista chorób oczu. Po złożeniu egzamin EBOD (Paryż, Francja) uzyskał tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology. Od 8 lat ściśle współpracuje z Zespołem Optycznego Bioobrazowania Instytutu Fizyki UMK, w ramach którego skonstruowano pierwszy na świecie spektralny tomograf optyczny. Pracuje w Klinice Chorób Oczu CM UMK w Bydgoszczy.

Stypendysta m. in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, Fundacji Lanckorońskich, Harvard University, W.I.S.E. USA, Innovator, Krok w Przyszlość III - edycja.

Obecnie jest stypendystą projektu "Krok w przyszłość - IV edycja" przyznawanego osobom, których innowacyjne badania naukowe przyczyniają się do rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt "Krok w przyszłość - IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsza strona powstała zgodnie z wymogami powyższego stypendium.